Fotogaléria


Portréty 2014
 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • CZUŠ Sv. Mikuláša, Prešov

 • CZUŠ Sv. Mikuláša, Prešov

 • CZUŠ Sv. Mikuláša, Prešov

 • CZUŠ Sv. Mikuláša, Prešov

 • ZUŠ Istrijská, BA

 • ZUŠ Ivanka pri Dunaji

 • ZUŠ Ivanka pri Dunaji

 • ZUŠ Ivanka pri Dunaji

 • ZUŠ Ivanka pri Dunaji

 • ZUŠ J. Kresánka, BA

 • ZUŠ J. Kresánka, BA

 • ZUŠ J. Kresánka, BA

 • ZUŠ J. Kresánka, BA

 • ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava

 • ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava

 • ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava

 • ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava

 • ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ M. Hemerkovej, KE

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Zlaté Moravce

 • ZUŠ Zlaté Moravce

 • ZUŠ Zlaté Moravce

 • ZUŠ Zlaté Moravce

 • ZUŠ Zlaté Moravce

 • ZUŠ Zlaté Moravce

Portréty 2012
Koncerty
 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • ZUŠ Bánovce

 • ZUŠ Bánovce

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Kresánka

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Poltár

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Rajtera

 • ZUŠ Sládkovičovo

 • ZUŠ Sládkovičovo

 • ZUŠ Sládkovičovo

 • ZUŠ Sládkovičovo

 • ZUŠ Sládkovičovo

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šaľa

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Šamorín

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

 • ZUŠ Vrbenského

Semináre
 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Bánovce nad Bebravou, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár

 • Nové Zámky, seminár


Portréty 2011
 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • Košice, Dom umenia

 • ZUŠ Jozefa Kresánka

 • ZUŠ Jozefa Kresánka

 • ZUŠ Jozefa Kresánka

 • ZUŠ Jozefa Kresánka

 • Výstava výtvarných prác, Dom umenia

 • Výstava výtvarných prác, Dom umenia

 • ZUŠ Daliborovo námestie

 • ZUŠ Eugena Suchoňa

 • ZUŠ Eugena Suchoňa

 • ZUŠ Istrijská

 • ZUŠ Istrijská

 • ZUŠ Jána Albrechta

 • ZUŠ Jána Albrechta

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu

 • ZUŠ Ľudovíta Fullu

 • ZUŠ Ľudovíta Rajtera

 • ZUŠ Ľudovíta Rajtera

 • ZUŠ Ľudovíta Rajtera

 • ZUŠ Ľudovíta Rajtera

 • ZUŠ Michalovce

 • ZUŠ Michalovce

 • ZUŠ Miloša Ruppeldta

 • ZUŠ Miloša Ruppeldta

 • ZUŠ Sabinov

 • ZUŠ Sabinov

 • ZUŠ Štefana Németha Šamorínskeho

 • ZUŠ Štefana Németha Šamorínskeho