HUDBA AKO ČIN - progresívne postupy hudobnej edukácie

seminár kontinuálneho vzdelávania akreditovaný
MŠVVaŠ SR pod vedením:
Mgr. art. Tomáša Boroša, PhD., ArtD.,
Mgr. art. Ivana Šillera, ArtD.

 


 

V rámci programu kontinuálneho vzdelávania prinášame inovatívne poznatky, vedomosti a zručnosti. Dôraz je daný na ich využitie v praxi, kurz má za cieľ obohatiť učiteľov a následne ich vlastnú pedagogickú činnosť.

 

Tento 15-kreditový seminár je určený pre učiteľov hudobnej náuky a hudobných odborov ZUŠ. Jadrom seminára je metodika výučby hudobnej náuky, nadobudnuté znalosti využije každý učiteľ hudobných predmetov.

 

Skúsení lektori Tomáš Boroš a Ivan Šiller majú za sebou dlhoročnú pedagogickú a umeleckú prax. Obidvaja pôsobia na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Stoja za mnohými úspešnými hudobno-edukatívnymi projektmi ako sú Filharmonická škôlka či Skladačky.

 

Pozrieť obsah seminára

 

Ak sa chcete záväzne na seminár prihlásiť, prosím, vyplňte prihlášku, ktorú nájdete na nasledujúcich odkazoch. Kapacita seminárov je obmedzená. Vaša účasť bude potvrdená do týždňa po prihlásení e-mailom.

 

PRIPRAVOVANÉ SEMINÁRE V ROKU 2018

 

HUDBA AKO ČIN

ZUŠ Letná, POPRAD

2. - 3. marca 2018 a 24. - 25. marca 2018

Prihláška

 

HUDBA AKO ČIN

Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, BRATISLAVA

14. - 15. apríla 2018 a 4. - 5. mája 2018

Prihláška

 

HUDBA AKO ČIN

ZUŠ NOVÉ ZÁMKY

19. - 20. mája 2018 a 8. - 9. júna 2018

Prihláška

 

 

Kontaktná osoba: Zuzana Jasenková, zuzana.inmusic@gmail.com

 

 

 

seminár pripravilo občianske združenie InMusic