Nový vzdelávací seminár
MESIACE A ČÍSLA: ako učiť hudbu tvorivo a hravo

Seminár je vypredaný! Ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutie!

 

„Seminár bol úžasne tvorivý a veľmi hravý. Najlepšie bolo, že som všetko zažila aj aktívne a nie ako pasívna poslucháčka.”

„Super seminár, najlepší lektori, veľmi obohacujúce a zaujímavé spôsoby výučby.”

 

Reč je o vzdelávacom seminári Hudba ako čin, ktorý lektorsky vedú Tomáš Boroš a Ivan Šiller, skúsení klaviristi a pedagógovia. V podobných superlatívoch sa vyjadrovali desiatky učiteľov a učiteliek hudby po celom Slovensku, ktorí v minulosti tieto vzdelávacie aktivity absolvovali.

 

„Robte to, čo robíte, stále vymýšľajte niečo nové a šírte to!" odkázala lektorom účastníčka jedného z týchto tvorivých workshopov. Tomáš Boroš výzvu prijal a vytvoril nový seminár Mesiace a čísla, ktorý na projekt Hudba ako čin obsahovo nadväzuje. Je určený pre učiteľky a učiteľov základných umeleckých škôl, základných škôl a materských škôl.

Seminár sa uskutoční v sobotu 17. 10. 2020 v čase 9:00 – 16:00 v hoteli Mamut na Moyzesovej 28 v Poprade.

 

Tomáš Boroš: „Zbierky hudobno-edukačných aktivít Mesiace a čísla vychádzajú z hudobno-pedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – najmä sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno-motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Smerujú k elementárnej hudobnej tvorbe (improvizácii a kompozícii). Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. Metodický materiál je vhodný pre zbormajstrov detských zborov ako aj pre učiteľov hudobných predmetov ZŠ a ZUŠ (hudobná výchova, hudobná náuka, spev, možno ju adaptovať aj na určité aspekty nástrojovej hry). Práca s rečou umožňuje navyše najrozličnejšie medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prvouka a iné.), metodika môže tak byť inšpiráciou aj pre učiteľov nehudobných vyučovacích predmetov.”

 

Počet miest je limitovaný. Seminára sa môže zúčastniť najviac 35 ľudí.

 

Cena seminára

Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie – minerálna voda, káva, 2-chodové menu vrátane nápoja. Navyše od nás zadarmo dostanete novú publikáciu Tomáš Boroš: Hudba ako čin a CD Tomáš Boroš: Situations. Upozorňujeme na výrazné zľavy v predpredaji.

 

Základná cena na mieste: 39 EUR

Cena v online predpredaji: 29 EUR – do 7. 10. 2020

Balíček 3+1 zdarma – pre štyroch učiteľov: 87 EUR – do 7. 10. 2020

 

Vstup na seminár si môžete kúpiť online v e-shope InMusic.

 

Ďalšie informácie
Juraj Beráts / iscm.slovak@gmail.com / 0948 531 744

 

Hlavný organizátor: ISCM – Slovenská sekcia. Seminár sa koná v rámci projektu New Music for Kids 2020, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA.