Napísali o nás

Dňa 28. februára 2012 sme v spolupráci so Základnou umeleckou školou Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou zorganizovali ďalší odborný seminár pre učiteľov základných umeleckých škôl. Celodenného semináru sa zúčastnilo celkovo 42 pedagógov z 9 škôl. Najväčší záujem prejavili najmä učitelia hry na gitaru, ale nechýbalo ani hojné zastúpenie klaviristov, spevákov, učiteľov hry na drevené dychové nástroje a dokonca i učiteľov vyučujúcich hudobnú náuku. Celkový ohlas z celodenného seminára u pedagógov bol veľmi pozitívny.
V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame vyjadrenia a pohľady niekoľkých zúčastnených učiteľov, ktoré nám poskytli bezprostredne po ukončení celého seminára: čítať celý článokRecenzia koncertu s názvom Portréty žiakov košických základných umeleckých škôl, ktorý sa uskutočnil 7. novembra 2011v Dome umenia v Košiciach. Článok s názvom Košice zaplavili tóny súčasnej hudby! bol uverejnený 9. novembra 2011 na portáli www.festivaly.sk.Článok uverejnený v Korzárovi o novembrovom košickom festivale ARS NOVA Cassoviae/ISCM New Music Days 2011, v rámci ktorého sa uskutoční 7. novembra spoločný koncert najmladších interpretov zo základných umeleckých škôl pod názvom Portréty.Jeho worskhopy a tvorivé dielne sa vyznačovali vždy vysokou mierou profesionality, jasnou štruktúrou a zámerom ako i vhodne zvolenými "hands-on" aktivitami, pomocou ktorých sa mu podarilo zvýšiť záujem študentov o preberané témy a následne udržať ich pozornosť a sústredenie.


Jana Balážová, pedagóg dejín umenia, gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava


Ivan Šiller nám podal ucelený, svieži a jasný pohľad na históriu hudby. Vďaka svojej organizovanosti a prehľadnosti zaujala tvorivá dielňa aj ľudí, ktorí sa o hudbu takmer vôbec nezaujímajú.


Debora Pastirčáková, študentka 5. ročníka, gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava


Seminár bol pripravený výborným spôsobom – a to ako z organizačného hľadiska, tak hlavne obsahovo.


Milica Kailingová, dlhoročný predseda EMCY Slovakia


Tvorivá dielňa v jeho podaní otvára svet hudby. Ivanova kontinuálna práca s detským publikom, jeho zaujatie pre prácu so zvukom a s hudbou je dobrým smerom na ceste ku kultivácii detského poslucháča.


Táňa Kuková, študentka kulturológie FiF UK, Bratislava


Uvažovanie o tom, čo je dobrá hudba a čo nie je dobrá hudba, čo mám počúvať a čím svoj čas nemusím márniť, o tom, že hudbu nepočúvame len ako pozadie našich aktivít... Myslím si, že to bolo veľmi užitočné.


Miroslav Kocúr, publicista


28. januára 2011 som prežila zaujímavý deň na seminári Stretnutie s hudbou 20. a 21. storočia. Seminár viedol renomovaný pedagóg a klavirista Mgr.art. Ivan Šiller, Art.D. Organizátorom bola ZUŠ Čachtice v priestoroch ZUŠ Nové Mesto nad Váhom.

V prvej časti prednášajúci predstavil osobnosť Gyórga Kurtága a jeho sedemdielny klavírny cyklus Hry. Najviac ma zaujala hra na klavíri netradičným spôsobom (dlaňou, päsťou, lakťom, brnkaním po strunách), zvuková farebnosť a široká variabilita kombinácií použitých symbolov. Možnosť kladenia okamžitých otázok bola pre poslucháčov prínosom a prispela k otvorenej atmosfére. V podaní Ivana Šillera zaznel aj výber skladieb z cyklu Šport a hry Erika Satieho a z cyklu Osem skladieb pre päť prstov od Igora Stravinského.

Druhú časť seminára viedla Mgr.art. Andrea Bálešová, PhD., v ktorej poslucháčom priblížila súčasnú slovenskú klavírnu tvorbu pre deti. Zámerom jej seminára bolo najmä priblíženie diel slovenských autorov, ktorých partitúry sú zatiaľ len v rukopise, či autorov, ktorí sú " na ceste" k detskej tvorbe. Postupne zazneli inštruktívne skladby piatich mladých skladateľov: Jany Kmiťovej, Viliama Gräffingera, Juraja Vajó, Petra Grolla, Lukáša Borzíka. Zaujímavé pre mňa boli aj skladby s netradičnými spôsobmi hry na klavíri – napr. Detské kusy od Jevgenija Iršaia (klopanie na drevo rukou a ceruzkou) a Fragile od Daniela Mateja (preparácia strún, brnkanie po strunách). Okrem tohto Andrea Bálešová uviedla vydané skladby autorov Egona Kráka, Hanuša Domanského, Ivana Paríka, Vladimíra Bokesa, Mareka Spustu, Juraja Hatríka, Hanuša Domanského, Róberta Gašparíka a Antona Steineckera. Lektorka poskytla učiteľom aj kontakty na najmladších slovenských skladateľov a povzbudila nás ku vzájomnej spolupráci.

V diskusii sa prednášajúci rozhovorili o pripravovanom projekte v rámci EU a ZUŠ Music For Kids And Teens, v ktorom sa spoja hudobné školy celej Európy pri spoločných koncertoch.

Na záver seminára nám I. Šiller a A. Bálešová podali hudobný bonbónik - štvorručne prednesené skladby György Kurtága. Dlhý potlesk bol peknou bodkou za celým dňom.


Mgr. Soňa Tináková, ZUŠ Nová Dubnica