Všeobecné informácie pre skladateľov

Vážení skladatelia, zapojte sa aj vy do nášho projektu!

Sme presvedčení, že projekt "New Music for Kids and Teens" prispeje k šíreniu novej hudby pre deti, podnieteniu záujmu pedagógov ZUŠ i samotných malých interpretov. Tak spoločne prispejeme k skvalitneniu hudobno-pedagogickej praxe na Slovensku a dostaneme do širšieho povedomia kultúrnej verejnosti množstvo vynikajúcej hudobnej tvorby, ktorá vznikla a vzniká u nás i v zahraničí.


Prostredníctvom projektu New Music for Kids and Teens Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vytvárania medzinárodnej databázy skladieb pre deti.


Výzva je otvorená akýmkoľvek skladbám súčasnej artificálnej (nekomerčnej) hudby, ktoré sú vytvorené alebo vhodné pre interpretáciu deťmi a mladými umelcami. Akceptované sú skladby napísané po r. 1980. S veľkým potešením uvítame aj diela, ktoré vzniknú špeciálne pre tento projekt!


Kategórie:

 1. Sólové skladby pre deti (spev, ľubovoľný sólo nástroj)
  • Pre začiatočníkov
  • Pre mierne pokročilých
  • Pre pokročilých
 2. Komorná tvorba pre deti (ľubovoľná kombinácia nástrojov)
  • Pre začiatočníkov
  • Pre mierne pokročilých
  • Pre pokročilých

Na prezentácii Vašich skladieb sa budú podieľať žiaci ZUŠ v rámci cyklu koncertov Portréty. Dramaturgia koncertov bude pozostávať z tvorby slovenských autorov a autorov z jednej zo šesťdesiatich členských krajín ISCM. Vyvrcholením týchto podujatí bude uskutočnenie 60 koncertov po celom Slovensku s názvom Portréty. V podaní detských interpretov sa uskutoční aj výberový koncert počas otváracieho ceremoniálu celosvetového festivalu ISCM World New Music Days 2013 v Košiciach.