Pozývame vás zúčastniť sa na našom vzrušujúcom medzinárodnom projekte, ktorý je zameraný na šírenie súčasnej hudby. Projekt je jednou z hlavných aktivít Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu - Slovenskej sekcie (ISCM).


Projekt pozostáva z troch častí:

 

Projekt New Music for Kids and Teens sa koná s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia

 

Projekt vznikol vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry, Košice 2013, n.o.